Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας!

Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το ID της παραγγελίας σας ως αποδεικτικό πληρωμής. Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να γίνει εκκαθάριση του ποσού στο λογαριασμό μας.

Αριθμός Παραγγελίας
#

Τα στοιχεία της τράπεζάς μας